Απαιτείται κάθισμα, πόδι στη μπάλα, επίβλεψη

 

Λήψη PDF

Άσκηση No. 1

Το πόδι στη μπάλα: Λυγίστε το κεφάλι εμπρός και πίσω, γυρίστε το στις πλευρές. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 2

Το πόδι στη μπάλα, το χέρι εκτεταμένο στο πλάι: φτάστε όσο μακριά είναι δυνατόν. Την άλλη πλευρά. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 3

Το πόδι στη μπάλα, τα χέρια εκτεταμένα μπροστά: φτάστε μπροστά όσο είναι δυνατόν. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 4

Το πόδι στη μπάλα: Σηκώστε το γόνατο του άλλου ποδιού ψηλά. Κρατήστε μερικά δευτερόλεπτα. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 5

Το πόδι στη μπάλα: Σηκώστε τα χέρια ψηλά. Κρατήστε μερικά δευτερόλεπτα. Αλλάξτε πόδι.

Άσκηση No. 6

Το ένα πόδι στη μπάλα, το άλλο γόνατο ψηλά: σηκώστε τα χέρια ψηλά. Κρατήστε για μερικά δευτερόλεπτα. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 7

Το πόδι στη μπάλα: Πετάξτε τη μπάλα σε ένα φίλο και πιάστε τη πάλι. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 8

Το πόδι στη μπάλα: Πετάξτε και πιάστε τη μπάλα. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 9

Το πόδι στη μπάλα: Πιέστε τη μπάλα ανάμεσα στις παλάμες. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 10

Το πόδι στη μπάλα: Κλείστε τα μάτια σας. Αλλάξτε πόδι.


Άσκηση No. 11

Το πόδι στη μπάλα. Ονοματίστε λαχανικά. Αλλάξτε πόδι, ονοματίστε φρούτα.