Απαιτείται κάθισμα, δίσκος, επίβλεψη

 

Λήψη PDF

Άσκηση No. 1

Τοποθετείστε τα πόδια στο δίσκο: Γυρίστε τη πίεση με τα πόδια.


Άσκηση No. 2

Τα πόδια στο δίσκο: Βηματίστε επάνω.


Άσκηση No. 3

Τα πόδια στο δίσκο: Λυγίστε το κεφάλι εμπρός και πίσω, γυρίστε το στις πλευρές.


Άσκηση No. 4

Τα πόδια στο δίσκο, το χέρι εκτεταμένο στο πλάι: φτάστε στο πλάι όσο μακριά είναι δυνατόν. Την άλλη πλευρά.


Άσκηση No. 5

Τα πόδια στο δίσκο, τα χέρια εμπρός: φτάστε εμπρός όσο είναι δυνατόν..

Άσκηση No. 6

Τα πόδια στο δίσκο : Σηκώστε τα χέρια ψηλά. Μείνετε εκεί.


Άσκηση No. 7

Τα πόδια στο δίσκο : Σηκώστε το γόνατο. Κρατήστε το σηκωμένο μερικά δευτερόλεπτα. Το άλλο γόνατο.


Άσκηση No. 8

Τα πόδια στο δίσκο : Σηκώστε το γόνατο, και το αντίθετο χέρι εμπρός. Την άλλη πλευρά.


Άσκηση No. 9

Τα πόδια στο δίσκο : Σηκώστε το γόνατο και το αντίθετο χέρι ψηλά. Την άλλη πλευρά.


Άσκηση No. 10

Τα πόδια στο δίσκο : Σηκώστε το γόνατο και τα δύο χέρια ψηλά. Μείνετε εκεί μερικά δευτερόλεπτα. Το άλλο γόνατο.


Άσκηση No. 11

Τα πόδια στο δίσκο : Κλείστε τα μάτια.