Αποτελέσματα

Αποτελέσματα Υλικό Γλώσσα
IO 1 Ανάγκη για Εφαρμογή υγιεινών επιλογών για τους ηλικιωμένους και τους φροντιστές τους: η άποψη των εμπλεκομένων 01. A1 Μεθοδολογικό πλάνο Αγγλικά
01. A2 Βιβλιογραφική αναφορά
01. A3 Ανάλυση αναγκών των ηλικιωμένων πάνω στη συμμετοχή τους στη σειρά μαθημάτων για τη φυσική άσκηση και την υγιεινή διατροφή
01. A4 Ανάλυση αναγκών των φροντιστών πάνω στη φυσική άσκηση και την υγιεινή διατροφή
01. A5 Τελική έκθεση ανάλυσης αναγκών
IO 2 Επιλογές στην γηριατρική φροντίδα στο σπίτι και προσαρμοσμένες ευκαιρίες μάθησης 02. A1 A1 Ανάπτυξη του περιεχομένου για τη φυσική άσκηση στο σπίτι Αγγλικά, Γερμανικά, Βουλγαρικά, Ελληνικά, Εβραϊκά
02. A2 Ανάπτυξη περιεχομένου για τη συμβουλευτική στη διατροφή
02. A3 Ανάπτυξη του οδηγού των εκπαιδευτών
IO 3 Ανάπτυξη της πλατφόρμας 03. A1 Τεχνική ολοκλήρωση της πλατφόρμας Αγγλικά, Γερμανικά, Βουλγαρικά, Ελληνικά, Εβραϊκά
03. A2 Ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου
IO 4 Πιλοτικές δοκιμές και μελέτες επικύρωσης: σκοπιμότητα, αποδοχή, προσθήκη 04. A1 Πιλοτικές δοκιμές στη φυσική άσκηση και στη συμβουλευτική διατροφής Αγγλικά
04. A2 Επικύρωση και δοκιμή της ανοιχτής πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης WHOLE
04. A3 Συγκεντρωτική έκθεση των δοκιμών
IO 5 Μελέτη της αγοράς και επιχειρηματική μελέτη: μοντέλο χρηματοδότησης   Αγγλικά
Διάδοση Φυλλάδιο Αγγλικά, Γερμανικά, Βουλγαρικά, Ελληνικά, Εβραϊκά