Εκκίνηση του προγράμματος

01.09.2015

Το πρόγραμμα WHOLE (2015-1-DE02-KA204-002418) ξεκίνησε επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου 2015. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 36 μήνες μέχρι τον Αύγουστο του 2018. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με την υποστήριξη του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.