Πρόγραμμα

Η βασική καινοτομία του WHOLE είναι ότι στοχεύει να φέρει τη σωματική δραστηριότητα στην καθημερινή ρουτίνα όχι μόνο των ηλικιωμένων ανθρώπων, αλλά και των τυπικών / άτυπων φροντιστών τους, ως απαραίτητο συστατικό της καθημερινής παροχής φροντίδας.