Ετικέτα

Διεύθυνση και επαφή

Πανεπιστήμιο του Münster
Institute of Sports Science
Horstmarer Landweg 62b
48149 Münster
Germany
Email: spowiss@uni-muenster.de

 

Το Πανεπιστήμιο του Münster (WWU) είναι πρόσωπο δημόσιου δικαίου στη περιοχή της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας στη Γερμανία. Εκπροσωπείται από τον πρύτανη, Prof. Johannes Wessels.

 

Εποπτεύουσα Αρχή

Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen
Völklinger Straße 49
40221 Düsseldorf
Germany

 

Αριθμός ΦΠΑ: DE 126118759

 

Ο εκδότης είναι υπεύθυνος για τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας συ΄μφωνα με § 55 Abs. 2 RStV (Rundfunkstaatsvertrag, Interstate Broadcasting Agreement)

Η κοινοπραξία του προγράμματος WHOLE είναι υπό το συντονισμό του

 

Prof. Dr. Nils Neuber
University of Münster
Institute of Sports Science
Horstmarer Landweg 62b
48149 Münster
Germany

 

Όροι και προυποθέσεις

Δήλωση αποποίησης από την Ευρωπαϊκή επιτροπή και τον Εθνικό φορέα

Αυτό το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και ούτε η Επιτροπή ούτε η Εθνική Υπηρεσία μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Πρόγραμμα «Εράσμους +»

Αριθμός έργου: 2015-1-DE02-KA204-002418
 

 

Περιορισμός ευθύνης για τυχόν ζημιές στο σώμα και την υγεία που μπορεί να προκληθούν από τη φυσική άσκηση και τις διατροφικές κατευθύνσεις

Η κοινοπραξία του έργου ανέπτυξε όλες τις πληροφορίες, τα υλικά και τα βίντεο που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο σύμφωνα με τις καλύτερες γνώσεις και ικανότητές της στο πλαίσιο ενός ερευνητικού έργου που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα αυτά, η σωματική δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς. Με την εφαρμογή των ασκήσεων και των δραστηριοτήτων, συμφωνείτε να συμμετέχετε οικειοθελώς και με δική σας ευθύνη. Πάντα συμβουλευτείτε το γιατρό σας προτού επιχειρήσετε σωματική άσκηση. Βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα WHOLE.

Τα ενημερωτικά δελτία πληροφοριών για τη διατροφή προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν αποτελούν υποκατάστατο της κατάλληλης ιατρικής διάγνωσης ή διατροφικών συμβουλών που παρέχονται από επαγγελματίες του τομέα της υγείας. Οι πληροφορίες ήταν σωστές τη στιγμή της δημοσίευσης το 2016.

Επιπλέον, η κοινοπραξία του έργου δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή βλάβες που προκαλούνται από την κακή διαχείριση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης WHOLE ή του περιεχομένου της. Η κατανόηση και ερμηνεία αυτής της αποποίησης ισχύει και για το γερμανικό δίκαιο.

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας καταρτίστηκε με τη χρήση σύγχρονων ερευνών και βέλτιστων πρακτικών κατά τη διάρκεια της ζωής του έργου (1. Σεπτέμβριος 2015 - 31. Αύγουστος 2018). Δεν μπορούμε να δεχτούμε αλλαγές στις εν λόγω έρευνες ή βέλτιστες πρακτικές μετά τη διάρκεια του έργου.

 

Περιορισμός ευθύνης για εσωτερικό περιεχόμενο

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας έχει συνταχθεί με τη δέουσα προσοχή από όσο καλύτερα γνωρίζουμε. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, την πληρότητα ή την ακρίβεια οποιασδήποτε σελίδας.

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1, του TMG (Telemediengesetz - Tele Media Act σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο), ευθυνόμαστε ως πάροχοι υπηρεσιών για το δικό μας περιεχόμενο σε αυτές τις σελίδες σύμφωνα με τους γενικούς νόμους. Σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 10 της TMG, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε εξωτερικές πληροφορίες που παρέχονται ή αποθηκεύονται στον ιστότοπό μας. Μόλις διαπιστώσουμε μια συγκεκριμένη παράβαση του νόμου, θα θέσουμε σε εφαρμογή τα απαραίτητα μέτρα και αμέσως θα αφαιρέσουμε το εν λόγω περιεχόμενο. Οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με το θέμα αυτό μπορεί να ληφθεί υπόψη μόνο από την στιγμή κατά την οποία γίνεται γνωστή η παράβαση.

 

Περιορισμός ευθύνης για εξωτερικούς συνδέσμους

Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς τους ιστότοπους τρίτων ("εξωτερικοί σύνδεσμοι" και "βαθιές συνδέσεις"). Λάβετε υπόψη ότι το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχό μας, επομένως δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για ένα τέτοιο εξωτερικό περιεχόμενο. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο πάροχος πληροφοριών των συνδεδεμένων ιστότοπων είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών. Τη χρονική στιγμή κατά την οποία τοποθετήθηκαν οι σύνδεσμοι, δεν αναγνωρίσαμε παραβιάσεις του νόμου. Μόλις γίνει γνωστή η παράβαση του νόμου, θα καταργήσουμε αμέσως τον εν λόγω σύνδεσμο.

 


Δημόσιαάδειαπνευματικώνδικαιωμάτων

Creative Commons Lizenzvertrag
Όλατακείμενακαιταυλικά (βίντεο, ηδικήμουσειράασκήσεων, ενημερωτικάφυλλάδιαδιατροφής , πλάνογεύματος) αυτήςτηςιστοσελίδαςέχουνάδειααπό Creative Commons Attribution - ShareAlike 4.0 International License.
Τίτλος: Πρόγραμμα WHOLE, Απόδοση: Κοινοπραξίαέργου WHOLE
Σημαντικήπληροφορία: Εξαιρούνταιόλεςοιφωτογραφίεςαυτήςτηςιστοσελίδας, εκτόςαπότιςαυτοδημιούργητεςφωτογραφίεςτηςενότηταςφυσικήςάσκησης

 

Πνευματική ιδιοκτησία

Εφόσον τα περιεχόμενα από αυτόν τον ιστότοπο δεν δημιουργούνται από τον χειριστή (δείτε τις πηγές παρακάτω), θα σημειώνονται όλα τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Συγκεκριμένα, θα αναφέρουμε τα περιεχόμενα τρίτων ως τέτοια. Αν εξακολουθείτε να έχετε λόγο να πιστεύετε ότι έχει σημειωθεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων παρά τα ληφθέντα προληπτικά μέτρα, σας ζητάμε να μας ειδοποιήσετε αναλόγως και θα καταργήσουμε αμέσως αυτά τα περιεχόμενα.

 

Προστασία δεδομένων

Η προστασία των δεδομένων αποτελεί ένα σημαντικό μέλημα για εμάς ως φορείς εκμετάλλευσης. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και τη δήλωση προστασίας δεδομένων.

Μια επίσκεψη στον ιστότοπό μας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση (ημερομηνία, ώρα, πρόσβαση στη σελίδα) στο διακομιστή μας.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ρητά ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να υφίσταται αδυναμίες ασφαλείας. Επομένως, είναι αδύνατο να προστατευθούν πλήρως τα δεδομένα από την πρόσβαση τρίτων. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν ως αποτέλεσμα τέτοιων αδυναμιών ασφάλειας.

Οι σελίδες του διαδικτύου χρησιμοποιούν ιδιαίτερα τα λεγόμενα "μπισκότα". Τα «cookies» αυτά είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας και τα οποία αποθηκεύει το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να είναι δυνατή η ταχύτερη πρόσβαση στις σελίδες του διαδικτύου. Δεν θα βλάψουν τη συσκευή υπολογιστών σας και δεν περιέχουν κανένα ιό ή κακόβουλο λογισμικό. Τα cookies εξυπηρετούν το σκοπό να καταστεί η προσφορά μας φιλική προς το χρήστη, αποτελεσματική και ασφαλέστερη.

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα "cookies περιόδου σύνδεσης" τα οποία θα διαγραφούν αυτόματα μετά το πέρας της συγκεκριμένης επίσκεψης στον ιστότοπο. Άλλοι τύποι cookies παραμένουν αποθηκευμένοι στο υπολογιστικό σύστημα μέχρι να τους διαγράψετε οριστικά. Αυτά τα Cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε την αρχική σελίδα μας.

 

 

Youtube Ανάλυση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί πρόσθετα στοιχεία από τον ιστότοπο του YouTube, ως μέρος του Google Inc. Ο χειριστής της σελίδας είναι το YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ. Εάν επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας με το ενσωματωμένο πρόσθετο του YouTube, θα δημιουργηθεί μια σύνδεση με το διακομιστή του YouTube και τα δεδομένα που θα μεταδοθούν κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Λογαριασμό σας στο YouTube, το YouTube μπορεί να συνδέσει τις συνήθειες περιήγησής σας απευθείας στο προφίλ στο λογαριασμό σας. Μπορείτε να το αποφύγετε αν αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό You-Tube.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό της ημερομηνίας χρήστη στον παρακάτω σύνδεσμο

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Ενεργοποιήσαμε τη λειτουργία "βελτιωμένης προστασίας δεδομένων" στην αρχική σελίδα μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα οριστούν cookies πριν από την επανάληψη των ενσωματωμένων βίντεο. Το Cookie θα οριστεί μόλις πιέσετε το κουμπί "Αναπαραγωγή" του βίντεο.

 


Piwik

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το λογισμικό ανοιχτού κώδικα Piwik, το οποίο τοποθετεί τα λεγόμενα Cookies στον υπολογιστή σας. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου, τα οποία μας επιτρέπουν να αναλύσουμε τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookies (αριθμός επισκεπτών, στοιχεία από ποιες χώρες προέρχονται οι χρήστες, αλληλεπιδράσεις χρήστη (Linkclicks κ.λπ.), χρόνοι επισκέψεων, λήψεις, πληροφορίες από ποιό άλλο δικτυακό τόπο έφτασε ο χρήστης στον ιστότοπό μας, καθώς και σύντομη διεύθυνση IP) διαβιβάζονται και αποθηκεύονται στον διακομιστή μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιστοποιήσουμε τις ιστοσελίδες μας και να βελτιώσουμε το φάσμα των εκπαιδευτικών σειρών μας. Καθώς όλες οι διευθύνσεις IP γίνονται αμέσως ανώνυμες στη διαδικασία, η ταυτότητα χρήστη σας παραμένει ανώνυμη.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από το cookies δεν μοιράζονται με τρίτους. Μπορείτε να επιλέξετε ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσετε τα cookies αποκλείοντας τα μέσω του προγράμματος περιήγησης ιστού. Ωστόσο, αυτό μπορεί να σας εμποδίσει να επωφεληθείτε πλήρως από όλα τα χαρακτηριστικά που προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε και να αναλύσετε τα δεδομένα της συνεδρίας σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση και χρήση των cookies με ένα κλικ με το ποντίκι. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Piwik τοποθετεί ένα "cookie opt-out" στο περιηγητή σας, το οποίο εμποδίζει τη συλλογή δεδομένων κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας. Σημείωση: Εάν επιλέξετε να διαγράψετε όλα τα cookies στο περιηγητή σας, το Piwik "cookie opt-out" θα διαγραφεί επίσης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επανενεργοποιήσετε το cookie opt-out κατά την επόμενη συνεδρία σας. Αυτήν τη στιγμή έχετε επιλέξει τη συλλογή cookies.

Πηγές

Μουσική

 

Εικόνες

Έργο (περιλαμβάνεται στη Δημόσια άδεια πνευματικών δικαιωμάτων)

 

Φυσική άσκηση (περιλαμβάνεται στη Δημόσια άδεια πνευματικών δικαιωμάτων)

 

Διατροφή (Η δημόσια άδεια πνευματικών δικαιωμάτων των ιστοσελίδων εφαρμόζεται)

 Photo by Lukas Budimaier on Unsplash

Photo by Brooke Lark on Unsplash

Photo by Jamie Street on Unsplash

Photo by Brooke Lark on Unsplash

By Boumphreyfr (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons

(c) The International Dysphagia Diet Standardisation Initiative 2016 @http://iddsi.org/resources/framework/

By Cabot Health, Bristol Stool Chart (http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/46082.pdf) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Public domain By Created by User:InvictaHOG using gnuplot and Adobe Illustrator 9/23/06, released into public domain (Created by User:InvictaHOG) [Public domain], via Wikimedia Commons

By Anatomy & Physiology, Connexions Web site. http://cnx.org/content/col11496/1.6/, Jun 19, 2013. (OpenStax College) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
 

 

Διαχείριση της διατροφης για άτομα με άνοια και Alzheimer


iStock by Getty Images iStock.com/Halfpoint

Διαχείριση διατροφής στη δυσφαγία σε μεγάλη ηλικία


iStock by Getty Images iStock.com/Sarsmis

Εντερική υγεία στη μεγάλη ηλικία


iStock by Getty Images iStock.com/daoleduc

Υποσιτισμός στη μεγάλη ηλικία


iStock by Getty Images iStock.com/bbstudio_aad

Υγεία οστών και αρθρώσεων στη μεγάλη ηλικία


iStock by Getty Images iStock.com/a_namenko

Διαχείριση της διατροφής στο διαβήτη σε μεγάλη ηλικία


iStock by Getty Images iStock.com/ratmaner

Η υγεία της καρδιάς στη μεγάλη ηλικία


iStock by Getty Images iStock.com/a_namenko

Αυξάνοντας τη πρόσληψη θερμίδων


iStock by Getty Images iStock.com/LarisaBozhikova

Ασφάλεια τροφίμων και υγιεινή στους ηλικιωμένους


iStock by Getty Images iStock.com/DragonImages

Υγιεινή διατροφή και μερίδες


iStock by Getty Images iStock.com/nehopelon

Επικεφαλίδα


iStock by Getty Images iStock.com/vm (li);
iStock.com/gpointstudio (mi);
iStock.com/FatCamera (re)

 

 

Βιβλιογραφία

Φυσική άσκηση υποστηρικτική πληροφορία

Lambert, S.D., Duncan, L.R., Kapellas, S., Bruson, A.M., Myrand, M., Santa Mina, D., et al. (2016). A descriptive systematic review of physical activity interventions for caregivers. Effects on caregivers' and care recipients' psychosocial outcomes, physical activity levels, and physical health. Annals of Behavioral Medicine, 50 (6), 907-919.
Manini, T.M. & Pahor, M. (2009). Physical activity and maintaining physical function in older adults. British Journal of Sports Medicine, 43 (1), 28–31.
Milte, R. & Crotty, M. (2014). Musculoskeletal health, frailty and functional decline. Best Practice & Research. Clinical Rheumatology, 28 (3), 395–410.
Netz, Y., Wu, M.J., Becker, B.J. & Tenenbaum, G. (2005). Physical activity and psychological well-being in advanced age: a meta-analysis of intervention studies. Psychology and Aging, 20 (2), 272–284.
Tak, E., Kuiper, R., Chorus, A. & Hopman-Rock, M. (2013). Prevention of onset and progression of basic ADL disability by physical activity in community dwelling older adults: a meta-analysis. Ageing Research Reviews, 12 (1), 329–338.
World Health Organization (WHO). (2010). Global recommendations on physical activity for health. Geneva: World Health Organization.

 

Φυσική άσκηση έλεγχος προόδου

American College of Rheumatology. (2015). Timed up and go (TUG). Available: http://www.rheumatology.org/I-Am-A/Rheumatologist/Research/Clinician-Researchers/Timed-Up-Go-TUG
DRG Kompetenzteam Geriatrie. (n.y.).Timed "up & go". Available: http://www.geriatrie-drg.de/dkger/main/downloads.html
Rehabilitation Measures Database. (2014, 28. October): Timed up and go. Available: http://www.rehabmeasures.org
Rehabilitation Measures Database. (2016, 03. May). 10 Meter walk test. Available: http://www.rehabmeasures.org
Rehabilitation Measures Database. (2016, 27. April). Functional reach test / Modified functional reach test. Available: http://www.rehabmeasures.org
Wood, R. [Topend Sports] (2008). Back scratch flexibility test. Available: http://www.topendsports.com/testing/tests/back-scratch.htm

 

Διατροφή υποστηρικτική πληροφορία:

British Nutrition Foundation. (2016, February). Older adults. Available online: https://www.nutrition.org.uk/nutritionscience/life/older-adults.html
Mak, T.N. & Caldeira, S. (2014). The role of nutrition in active and healthy ageing. Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi:10.2788/83557
UCD Institute of Food and Health. (n.y.). Nutrition and health in an ageing population. Available: https://www.ucd.ie/t4cms/UCD_Ageing_Policy_Doc_June_10.pdf
 

Διατροφή ενημερωτικά δελτία:

Υγιεινή διατροφή και μερίδες

Aphramor, L. (2014, November). The British Dietetic Association [BDA] Food Fact Sheet: Heart health. Available: https://www.bda.uk.com/foodfacts/hearthealth.pdf
British Nutrition Foundation. (2016). Dietary fibre. Available: https://www.nutrition.org.uk/healthyliving/basics/fibre.html
Collins, C. (2016, February). BDA Food Fact Sheet: Osteoporosis. Available: https://www.bda.uk.com/foodfacts/osteoporosis.pdf
Croí Heart & Stroke Centre. (2015). Food labels and healthy eating with diabetes. Available: https://www.croi.ie/heart-health/dietary-tips-advice/understanding-food-labels
Diabetes Ireland. (2016). Food labels and healthy eating with diabetes. Available: https://www.diabetes.ie/downloads/patient-booklets/
European Food Information Council [eufic]. (2009, 1. October). Food based dietary guidelines in Europe. Available: http://www.eufic.org/article/en/expid/food-based-dietary-guidelines-in-europe/
Finglas et al. (2015). McCance & Widdowson’s the Composition of Foods. (Seventh summary edition). Cambridge: Royal Society of Chemistry.
Food Safety Authority of Ireland. (2011). Scientific recommendations for healthy eating guidelines in Ireland (pp. 47-66). Dublin: Food Safety Authority of Ireland.
International Osteoporosis Foundation [IOF]. (2015). Calcium content of common foods. Available: https://www.iofbonehealth.org/osteoporosis-musculoskeletal-disorders/osteoporosis/prevention/calcium/calcium-content-common-foods
Jackson, J. (2016, August). BDA Food Fact Sheet: Healthy eating. Available: https://www.bda.uk.com/foodfacts/healthyeating.pdf
Lanigan, J. (2014, September). BDA Food Fact Sheet: Omega-3. Available: https://www.bda.uk.com/foodfacts/omega3.pdf
National Institute for Health and Care Excellence [NICE]. (2016, September). Guidelines CG181. Cardiovascular disease: risk assessment and reduction, including lipid modification. Available: https://www.nice.org.uk/guidance/cg181
NHS Oxfordshire trust Dietitians. Fracture prevention service. (2011). Calcium for bones in a dairy free diet. Available: www.ouh.nhs.uk/osteoporosis/documents/calcium-for-dairyfree.pdf
Rees, K., Dyakova, M., Ward, K.; Thorogood, M. & Brunner, E. (2013). Dietary advice for reducing cardiovascular risk. Cochrane Database of Systematic Review, Issue 3. Art. No.: CD002128. DOI: 10.1002/14651858.CD002128.pub4.
Rees, K., Hartley, L., Flowers, N., Clarke, A., Hooper, L., Thorogood, M. & Stranges, S. (2013). Mediterranean dietary pattern for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 8. Art. No.: CD009825. DOI: 10.1002/14651858.CD009825.pub2.
Safefood. (2016). Food Pyramid. Available: http://www.safefood.eu/Healthy-Eating/What-is-a-balanced-diet/The-Food-Pyramid.aspx
 

Διαχείριση της διατροφης για άτομα με άνοια και Alzheimer

Burbidge, D. (2013, May 10). Food for thought: Facilitating independence with finger foods. Available: http://journalofdementiacare.com/dementia_finger_foods_menu/
Chang, C.C. & Roberts, B.L. (2011). Strategies for feeding patients with dementia. American Journal of Nursing, 111 (4), 36-44.
Dunne, T.E., Neargarder, S.A., Cipolloni, P.B. & Cronin-Golomb, A. (2004). Visual contrast enhances food and liquid intake in advanced Alzheimer’s disease. Clinical Nutrition, 23 (4), 533-538. doi.org/10.1016/j.clnu.2003.09.015
Irish Nutrition and Dietetic Institute [INDI]. (2016). Nutrition and dementia. A practical guide when caring for a person with dementia. Available: dementiapathways.ie/_filecache/db3/b23/308-dementia_booklet__.pdf
Keene, J.M. & Hope, T. (1997). Hyperphagia in dementia: 2: Food choices and their macronutrient contents in Hyperphagia: Dementia and ageing. Appetite, 28 (2), 167-175. doi.org/10.1006/appe.1996.0068
NHS Lanarkshire NDR-UK. (2014). Eating well with dementia. A guide for carers. Nutrition and Dietetic Resources. pp. 1-23.
Rossiter, F.F.A., Shinton, C.A., Duff-Walker, K.,Behova, S. & Carroll, C.B. (2014). Does coloured crockery influence food consumption in elderly patients in an acute setting? Age and Ageing, 43 (Suppl 2): ii1 – ii2. doi.org/10.1093/ageing/afu124.5
 

Διαχείριση διατροφής στη δυσφαγία σε μεγάλη ηλικία

Ekberg, O., Hamdy, S., Woisard, V., Wuttge-Hanning, A. & Ortega, P. (2002). Social and psychological burden of dysphagia: Its impact on diagnosis and treatment. Dysphagia, 17 (2), 139-146. doi.org/10.1007/s00455-001-0113-5
Felt, P. (2006). Nutritional Management of Dysphagia. Healthcare Caterer, 1 (2), 14.
Langmore, S.E., Terpenning, M.S., Schork, A., Chen, Y., Murray, J.T., Lopatin, D. & Loesche, W.J. (1998). Predictors of aspiration pneumonia: How important is dysphagia. Dysphagia, 13 (2), 69-81. doi.org/10.1007/PL00009559
Leibovitz, A., Baumeohl, Y., Lubart, E., Yaina, A., Platinovitz, N. & Segal, R. (2007). Dehydration among long-term care elderly patients with oropharyngeal dysphagia. Gerontology, 53 (4), 179-183. doi.org/10.1159/000099144
Martino, R., Foley, N., Bhogal, S., Diamant, N., Speechly, M. & Teasell, R. (2005). Dysphagia after stroke. Stroke, 36 (12), 2756-2763. doi.org/10.1161/01.STR.0000190056.76543.eb Stroke. 2005;36:2756-2763
Nutricia Ireland. (2014). Dysphagia and malnutrition in stroke patients. Available: http://dysphagia.ie/index.php/dysphagia-management/articles/dysphagia_and_malnutrition_in_stroke_patients
O’Brien, O. (2016). Dysphagia-practical management strategies. Professional Nutrition and Dietetic Review, 1 (3), 14-16.
O’Brien, O. (2016). Identifying the signs and symptoms of dysphagia. Professional Nutrition and Dietetic Review, 1 (3), 11-12.
Quigley, S. (2016). Person focused approach to dysphagia care. Professional Nutrition and Dietetic Review, 1 (3), 18-19.
 

Εντερική υγεία στη μεγάλη ηλικία

British Nutrition Foundation. (2016). Dietary fibre. Available: https://www.nutrition.org.uk/healthyliving/basics/fibre.html
Croí Heart & Stroke Centre. (2015). Food labels and healthy eating with diabetes. Available: https://www.croi.ie/heart-health/dietary-tips-advice/understanding-food-labels
Diabetes Ireland. (2016). Food labels and healthy eating with diabetes. Available: https://www.diabetes.ie/downloads/patient-booklets/
Finglas et al. (2015). McCance & Widdowson’s the Composition of Foods. (Seventh summary edition). Cambridge: Royal Society of Chemistry.
Food Safety Authority of Ireland. (2011). Scientific recommendations for healthy eating guidelines in Ireland (pp. 47-66). Dublin: Food Safety Authority of Ireland.
Jackson, J. (2016, August). BDA Food Fact Sheet: Healthy eating. Available: https://www.bda.uk.com/foodfacts/healthyeating.pdf
McKenzie, Y., Reeves, L. & Williams, M. (2016, January). BDA Food Fact Sheet: Irritable bowel syndrome and diet. Available: https://www.bda.uk.com/foodfacts/IBSfoodfacts.pdf
Porter, S. (2016, January). Wholegrains. Available: https://www.bda.uk.com/foodfacts/wholegrains.pdf

 

Υποσιτισμός στη μεγάλη ηλικία

Baum, J.L. & Wolfe, R.R. (2015). The link betweendietary protein intake, skeletal muscle function and health in older adults. Healthcare,3 (3), 529-543.doi: 10.3390/healthcare3030529
Bennett, A.M. (2016, May). Good nutrition for the older person. Available: https://www.indi.ie/fact-sheets/fact-sheets-on-nutrition-for-older-people/509-good-nutrition-for-the-older-person
Briony, T. & Bishop, J. (2013). Manual of Dietetic Practice (4th Edition). Oxford: Wiley-Blackwell.
Crothers, K. (2015, October). Malnutrition. Available: https://www.bda.uk.com/foodfacts/MalnutritionFactSheet.pdf
Elia, M. (2003). The ‘MUST’ report. Nutritional screening of adults: A Multidisciplinary responsibility. A report by BAPEN.
Elia, M. &Russell, C. (2009). Combating malnutrition: Recommendations for action. Report from advisory group on malnutrition led by BAPEN.
European Food Information Council [eufic]. (2009, 1. October). Food based dietary guidelines in Europe. Available: http://www.eufic.org/article/en/expid/food-based-dietary-guidelines-in-europe/
Malnutrition Task Force. (n.y.). Preventing malnutrition in later life. Malnutrition Factsheet. Available: http://www.malnutritiontaskforce.org.uk/resources/malnutrition-factsheet/
McKinley. (2004). Nutritional assessment: Identifying patientsneeds. Current Medicine,34, 28-31.
Safefood. (2016). Food Pyramid. Available: http://www.safefood.eu/Healthy-Eating/What-is-a-balanced-diet/The-Food-Pyramid.aspx
 

Υγεία οστών και αρθρώσεων στη μεγάλη ηλικία

Ameye, L.G. & Chee, W.SS. (2006). Osteoarthritis and nutrition. From nutraceuticals to functional foods: A systematic review of the scientific evidence. Arthritis Research & Therapy, 2006:8 R 127 https://doi.org/10.1186/ar2016
Clinton, C.M., O’Brien, S., Law, J., Renier, C.M. & Wendt, M.R. (2015). Whole-foods, plant based diets alleviates the symptoms of osteoarthritis. Arthritis, Vol 2015. http://dx.doi.org/10.1155/2015/708152
Collins, C. (2016, February). BDA Food Fact Sheet: Osteoporosis. Available: https://www.bda.uk.com/foodfacts/osteoporosis.pdf
Dean, E. & Gormsen Hansen, R. (2012). Prescribing optimal nutrition and physical activity as first line interventions for best practice management of chronic low grade inflammation associated with osteoarthritis: Evidence synthesis. Arthritis, Vol 2012. doi: 10.1155/2012/560634
de Souza Gernaro, P., de Mederios Pinheiro, M., Szeinfeld, V.L. & Martini, L.A. (2014). Dietary protein intake in elderly women: Association with muscle and bone mass. Nutrition in Clinical Practice, 30 (2). 283-289.
Finglas et al. (2015). McCance & Widdowson’s the Composition of Foods. (Seventh summary edition). Cambridge: Royal Society of Chemistry.
International Osteoporosis Foundation [IOF]. (2015). Calcium content of common foods. Available: https://www.iofbonehealth.org/osteoporosis-musculoskeletal-disorders/osteoporosis/prevention/calcium/calcium-content-common-foods
Kersetter, J.E. Bihuniak, J.D., Brindisi, J., Sullivan, R.R. Mangano, K.M., et al. (2015). The effect of a whey protein supplement on bone mass in older caucasianadults. Journal Clinical Endocrinology Metabolism, 100 (6), 2214-2222. doi: 10.1210/jc.2014-3792
NHS Oxfordshire Trust Dietitians. Fracture prevention service. (2011). Calcium for bones in a dairy free diet. Available: www.ouh.nhs.uk/osteoporosis/documents/calcium-for-dairyfree.pdf
Oliviero, F., Spinella, P., Fiocco, U., Ramonda, R., Sfriso, P. & Punzi, L. (2015). How the Mediterraneandiet and some of its components modulate inflammatory pathways in arthritis. Swiss Medical Weekly, 2015;145:w14190. DOI: 10.4414/smw.2015.14190
Pattison, D. (2015, February). BDA Food Fact Sheet: Diet and osteoarthritis. Available: https://www.bda.uk.com/foodfacts/OsteoArthritis.pdf
Schenker, S. (2015, March). BDA Food Fact Sheet: Diet and rheumatoid arthritis. Available: https://www.bda.uk.com/foodfacts/Arthritis.pdf
Tedeschi, S.K. & Costenbader, K.H. (2016). Is there a role for diet in the therapy of rheumatoid arthritis? Current Rheumatology Reports, 2016, 23-32.
The Dairy Council. (n.y.). The nutritional composition of dairy products. Available: https://www.milk.co.uk/.../2016/12/Composition_of_Dairy-3.pdf
 

Διαχείριση της διατροφής στο διαβήτη σε μεγάλη ηλικία

American Diabetes Association. (2008). Nutrition recommendations and interventions for diabetes: A position statement of the American Diabetes Association. Diabetes Care, 31 (1), s61-s78.
Croí Heart & Stroke Centre. (2015). Food labels and healthy eating with diabetes. Available: https://www.croi.ie/heart-health/dietary-tips-advice/understanding-food-labels
Diabetes Ireland. (n.y.). A supermarket shopping guide for people with diabetes – your questions answered. Available: https://www.diabetes.ie/downloads/patient-booklets/
Diabetes Ireland. (n.y.). So you have diabetes – what do you need to know when it comes to food labels. Available: https://www.diabetes.ie/downloads/patient-booklets/
Diabetes Ireland. (2016). Food labels and healthy eating with diabetes. Available: https://www.diabetes.ie/downloads/patient-booklets/
Diabetes UK. (2011, May). Evidence based nutrition guidelines for the prevention and management of diabetes. Available: https://www.diabetes.org.uk/nutrition-guidelines
Dunlevy, F., Curran, S. & O’Brien, O. (2016, January). Healthy eating during pregnancy. Available: https://www.indi.ie/fact-sheets/fact-sheets-on-women-s-health/545-healthy-eating-during-pregnancy
Esposito, K., Maiorino M.I., Bellastella, G., Pangiotakos, D.B. & Giugliano, D. (2016). Mediterranean diet for type 2 diabetes: Cardio metabolic effects. Endocrine, published online.
Harrington, L. (2015, December). Healthy eating with gestational diabetes. Available: https://www.indi.ie/diseases,-allergies-and-medical-conditions/diabetes/538-healthy-eating-with-gestational-diabetes.html
Kahleova, H. & Pelikanova, T. (2015). Vegetarian diets in the prevention and treatment of type 2 diabetes. Journal of the American College of Nutrition. 34:5, 448-458, DOI: 10.1080/07315724.2014.976890
Mozaffarian, D. (2015). Diverging global trends in heart disease and type 2 diabetes: The role of carbohydrates and saturated fats. The Lancet Diabetes & Endocrinology, 3 (8), 586-588. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(15)00208-9
Scottish Intercollegiate Guidelines Network. (2013, September). Guideline 116: Management of diabetes. A national clinical guide. Available: www.sign.ac.uk/assets/sign116.pdf
 

Η υγεία της καρδιάς στη μεγάλη ηλικία

Aphramor, L. (2014, November). BDA Food Fact Sheet: Heart health. Available: https://www.bda.uk.com/foodfacts/hearthealth.pdf
British Nutrition Foundation. (2016). Dietary fibre. Available: https://www.nutrition.org.uk/healthyliving/basics/fibre.html
Croí Heart & Stroke Centre. (2015). Food labels and healthy eating with diabetes. Available: https://www.croi.ie/heart-health/dietary-tips-advice/understanding-food-labels
EFSA Scientific opinion of the panel on dietetic products, nutrition and allergies. (2008). Plant sterols and blood cholesterol - Scientific substantiation of a health claim related to plant sterols and lower/reduced blood cholesterol and reduced risk of (coronary) heart disease pursuant to Article 14 of Regulation (EC) No 1924/2006[1]. The EFSA Journal, 781, 1 -12.
Hartley, L., Igbinedion, E., Holmes, J., Flowers, N., Thorogood, M., Clarke, A. et al. (2013). Increased consumption of fruit and vegetables for the primary prevention of cardiovascular diseases. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 6. Art.No.:CD009874.DOI: 10.1002/14651858.CD009874.pub2
Hooper, L., Thompson, R.L., Harrison, R.A.,Summerbell, C.D., Ness, A. R., Moore, H.J., et al. (2006). Risks and benefits of omega 3 fats for mortality, cardiovascular disease, and cancer: systematic review. BMJ. 332 doi:10.1136/bmj.38755.366331.2F
Lanigan, J. (2014, September). BDA Food Fact Sheet: Omega-3. Available: https://www.bda.uk.com/foodfacts/omega3.pdf
Mead, A., Atkinson, G., Albin, D., Alphey, D., Baic, S., Boyd, O. et al. (2006). Dietetic guidelines on food and nutrition in the secondary prevention of cardiovascular disease – evidence from systematic reviews of randomized controlled trials (second update, January 2006). Journal of Human Nutrition and Dietetics, 19 (6), 401-419.
Mellen, P. B., Walsh, T. F. & Herrington, D. M. (2008). Wholegrain intake and cardiovascular disease: a meta-analysis. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 18 (4), 283–290. https://doi.org/10.1016/j.numecd.2006.12.008
Mozaffarian, D., Micha, R. & Wallace, S. (2010). Effects on coronary heart disease of increasing polyunsaturated fat in place of saturated fat: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS Med, 7 (3), e1000252. doi: 10.1371/journal.pmed.1000252
National Institute for Health and Care Excellence [NICE]. (2016, September). Guidelines CG181. Cardiovascular disease: risk assessment and reduction, including lipid modification. Available: https://www.nice.org.uk/guidance/cg181
Rees, K., Dyakova, M., Ward, K.; Thorogood, M. & Brunner, E. (2013). Dietary advice for reducing cardiovascular risk. Cochrane Database of Systematic Review, Issue 3. Art. No.: CD002128. DOI: 10.1002/14651858.CD002128.pub4.
Rees, K., Hartley, L., Flowers, N., Clarke, A., Hooper, L., Thorogood, M. & Stranges, S. (2013). Mediterranean dietary pattern for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 8. Art. No.: CD009825. DOI: 10.1002/14651858.CD009825.pub2.
 

Ασφάλεια τροφίμων και υγιεινή στους ηλικιωμένους

American Dietetic Association. (2009). Position of the American Dietetic Association: Food and water safety. Journal of the American Dietetic Association, 109 (8), 1449-1460. doi.org/10.1016/j.jada.2009.06.379
Dickinson, A., Wills, W., Meah, A. & Short, F. (2015). Food safety and older people: The kitchen life study. British Journal of Community Nursing, 19 (5), 227-232. doi.org/10.12968/bjcn.2014.19.5.226
Dunlevy, F., Harrington, L. & O’ Brien, O. (2015, December). Food safety and hygiene during pregnancy. Available: https://www.indi.ie/fact-sheets/fact-sheets-on-women-s-health/536-food-safety-and-hygeine-during-pregnancy.html
Kendall, A.P., Hillers, V.V. & Medeiros, L.C. (2006). Food safety guidance for older adults. Clinical Infectious Diseases, 42 (9), 1298-1304. https://doi.org/10.1086/503262
Ling, M.L., Apisarnthanarak, A., Anh Thu, L.T., Villanueva, V. & Pandjaitan,C. (2015). APSCI guidelines for environmental cleaning and contamination. Antimicrobial Resistance and Infection Control, 4:58. doi.org/10.1186/s13756-015-0099-7
U.S. Department of Agriculture & U.S. Department of Health and Human Services. (2011). Food safety for older adults: A need-to-know guide for those 65 years of age and older. Available: https://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/PeopleAtRisk/ucm312705.htm

 

 

τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 2018