Δυναμική, απαιτείται επίβλεψη

 

Λήψη PDF

Άσκηση No. 1

Βηματισμός ανάμεσα σε παράλληλες γραμμές εμπρός και πίσω.


Άσκηση No. 2

Βηματισμός ανάμεσα σε παράλληλες γραμμές εμπρός και πίσω ενώ μετράμε από το 10 και προς τα κάτω.


Άσκηση No. 3

Βηματισμός προς τα πίσω ανάμεσα σε παράλληλες γραμμές.


Άσκηση No. 4

Πλάγιος βηματισμός ανάμεσα σε παράλληλες γραμμές εμπρός και πίσω.


Άσκηση No. 5

Πλάγιος βηματισμός ανάμεσα σε παράλληλες γραμμές δεξιά και αριστερά ενώ μετράμε από το 20 και προς τα κάτω.

Άσκηση No. 6

Βηματισμός σε ευθεία γραμμή εμπρός και πίσω.


Άσκηση No. 7

Βηματισμός σε ευθεία γραμμή εμπρός και πίσω. Αγγίξτε με τα χέρια τους ώμους, εκτείνετε μπροστά, στους ώμους πάλι και ανάταση χεριών ψηλά.


Άσκηση No. 8

Πλάγιος βηματισμός σε ευθεία γραμμή, περιστραφείτε και περπατήστε ξανά πίσω.


Άσκηση No. 9

Βηματισμός σε ευθεία γραμμή ενώ κρατάτε ένα ραβδί.


Άσκηση No. 10

Κλειστός βηματισμός (φτέρνα σε δάχτυλο) με τα χέρια εκτεινόμενα στο πλάι σε ευθεία γραμμή.


Άσκηση No. 11

Σταύρωμα το ποδιών ενώ περπατάτε σε ευθεία γραμμή.


Άσκηση No. 12

Βηματισμός μπροστά. Κάθε 3ο βήμα σηκώστε το γόνατο και κρατήστε.


Άσκηση No. 13

Βηματισμός μπροστά. Κάθε 2ο βήμα σηκώστε το γόνατο και κρατήστε.


Άσκηση No. 14

Σηκώστε το γόνατο ενώ περπατάτε και κρατήστε.


Άσκηση No. 15

Σηκώστε το γόνατο μέχρι το ραβδί ενώ περπατάτε, και κρατήστε.


Άσκηση No. 16

Βηματισμός μπροστά : πατήστε με το ένα πόδι μπροστά και δεξιά, φέρτε και το άλλο πόδι. Πατήστε με το άλλο πόδι μπροστά και αριστερά, φέρτε και το άλλο πόδι.


Άσκηση No. 17

Βηματισμός μπροστά: πατήστε με το ένα πόδι μπροστά και δεξιά, φέρτε και το άλλο με τις άκρες των δαχτύλων. Πατήστε με το άλλο πόδι μπροστά και αριστερά, φέρτε και το άλλο με τις άκρες των δαχτύλων


Άσκηση No. 18

Βηματισμός μπροστά : πατήστε με το ένα πόδι μπροστά και δεξιά, σηκώστε το άλλο γόνατο. Πατήστε το άλλο πόδι μπροστά και αριστερά σηκώστε το άλλο γόνατο.


Άσκηση No. 19

Βηματισμός μπροστά : πατήστε με το ένα πόδι μπροστά και δεξιά, σηκώστε το άλλο γόνατο μέχρι το σχοινί. Πατήστε το άλλο πόδι μπροστά και αριστερά , σηκώστε το άλλο γόνατο μέχρι το σχοινί.


Άσκηση No. 20

Βηματισμός ενδιάμεσα.


Άσκηση No. 21

Βηματισμός ενδιάμεσα ενώ πετάτε και πιάνετε μια μπάλα.