Πρόγραμμα

Κύριος στόχος του WHOLE είναι να προωθήσει την ενεργό και υγιή γήρανση μέσω της σωματικής άσκησης και την υγιεινή διατροφή για αδύναμους ηλικιωμένους και τους ηλικιωμένους στο σπίτι (δηλαδή δικαιούχους περίθαλψης) χρησιμοποιώντας τις εξατομικευμένες υπηρεσίες κατ 'οίκον φροντίδας που παρέχονται σε αυτούς από επίσημους και ανεπίσημους φροντιστές. Παράλληλα, το WHOLE εξίσου υπογραμμίζει τις επιπτώσεις της σωματικής άσκησης και της υγιεινής διατροφής για την ευημερία και την ανακούφιση των τυπικών και άτυπων κυρίως, φροντιστών. Συγκεκριμένος στόχος του WHOLE είναι να αναπτύξει μια βασική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για τη σωματική δραστηριότητα και την υγιεινή διατροφή στο σπίτι για να εκπαιδεύσει τους επίσημους και ανεπίσημους φροντιστές για την εφαρμογή του ως αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών κατ 'οίκον φροντίδας που παρέχουν. Επιπλέον, το WHOLE στοχεύει στο να βοηθήσει στη συνολική πρόληψη της λειτουργικής παρακμής και της αδυναμίας των ηλικιωμένων.