Νέα

Περισσότερα ενδιαφέροντα προγράμματα

Περισσότερα ενδιαφέροντα προγράμματα για λήπτες φροντίδας και φροντιστές μπορούν να βρεθούν στην ακόλουθη ενότητα


6η συνάντηση 12.-13.06.2018 στη Στουτγκάρδη, Γερμανία

Η έκτη και τελευταία συνάντηση του προγράμματος WHOLE έλαβε χώρα στη Γερμανία. Οι εταίροι μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους σχετικά με το δεύτερο γύρο των πιλοτικών δοκιμών (IO 4 – Πιλοτική δοκιμή κ...

5η συνάντησηεταίρων 16.-17.01.2018 Πάτρα, Ελλάδα

Η 5η συνάντησητωνεταίρων έλαβε χώρα στηνΕλλάδα. Οιεταίροι βρήκαν τηνευκαιρία να μοιραστούν τιςεμπειρίες τουςσχετικάμετη πρώτη πιλοτικήδοκιμήτου προγράμματος (ΙΟ 4 – Πιλοτικήδοκιμή και μελ...

4η Συνάντηση Εταίρων 09.-11.05.2017 στη Σόφια της Βουλγαρίας

Η τέταρτη συνάντηση των εταίρων του έργου WHOLE πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2017 στη Βουλγαρία. Η συνάντηση χωρίστηκε σε ένα τμήμα εκπαίδευσης και ένα τμήμα συνεδρίασης. Κατά τη διάρκεια της εκ...

Το φυλλάδιο του προγράμματός μας είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων.

Το φυλλάδιο του προγράμματός μας είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων. Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ....

Η ανάλυση αναγκών των εμπλεκομένων είναι διαθέσιμη

Το Αποτέλεσμα 1 - Ανάγκη για Εφαρμογή υγιεινών επιλογών για τους ηλικιωμένους και τους φροντιστές τους: η άποψη των εμπλεκομένων έχει τελειώσει. Τα αποτέλεσματα μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ...

3η συνάντηση των εταίρων 04.-05.10.2016 στο Λίντς, Αυστρία

Από τις 4 έως τις 5 Οκτωβρίου 2016, η τρίτη συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία. Τα αποτελέσματα του Αποτελέσματος 1 (Ανάλυση Αναγκών) ολοκληρώθηκαν. Οι εταίροι δοκίμασα...

2η συνάντηση των εταίρων 26.-27.04.2016 στο Γκαλγουέι, Ιρλανδία

Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στην Ιρλανδία. Οι εταίροι συζήτησαν τις δραστηριότητες που ήδη πραγματοποιήθηκαν και τις προγραμματισμένες επικείμενες εργασίες. Παρουσιά...

Αρχική συνάντηση 15.-16.10.2015 στο Μίνστερ, Γερμανία

Τον Οκτώβριο του 2015, η εναρκτήρια συνάντηση του WHOLE πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία. Οι εκπρόσωποι των επτά οργανισμών-εταίρων είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, να συζητήσουν και να...

Εκκίνηση του προγράμματος

Το πρόγραμμα WHOLE (2015-1-DE02-KA204-002418) ξεκίνησε επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου 2015. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 36 μήνες μέχρι τον Αύγουστο του 2018. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με την υποστήριξη του Προγράμμ...