Πρόγραμμα

Το υπόβαθρο αυτού του έργου βασίζεται στην αποδεδειγμένη θετική επίδραση της φυσικής δραστηριότητας και της υγιεινής διατροφής στους ηλικιωμένους καθώς γερνούν και πόσο ο υγιεινός τρόπος ζωής μπορεί να προωθήσει την αυτονομία, την ανεξαρτησία και τη συνολική ψυχική και σωματική ευεξία σε μεγαλύτερη ηλικία.

Σε αντίθεση με ό, τι πιστεύουν πολλοί, ποτέ δεν είσαι πολύ ηλικιωμένος για να ασκηθείς. Τα οφέλη της άσκησης έχουν αποδειχθεί σε διάφορους πληθυσμούς ηλικιωμένων από τους πιο υγιείς ως τους εύθραυστους. Αυτό περιλαμβάνει άτομα με πολλαπλές, χρόνιες παθήσεις όπως η άνοια και η κατάθλιψη και όσους έχουν βιώσει σημαντικά γεγονότα στη ζωή τους, όπως τραύματα, χειρουργική επέμβαση, ή πένθος. Ωστόσο, παρά τα αποδεδειγμένα οφέλη, η πλειοψηφία των ηλικιωμένων στην Ευρώπη δεν έχουν επαρκή φυσική δραστηριότητα. Ένας από τους λόγους για αυτό είναι η έλλειψη ευαισθητοποίησης του κοινού, καθώς και η περιορισμένη διαθεσιμότητα προγραμμάτων ενεργούς γήρανσης και, για πολλούς ανθρώπους, η δυσκολία πρόσβασης σε τέτοια προγράμματα καθώς γερνούν, ιδιαίτερα για εκείνους τους ηλικιωμένους που είναι σχεδόν ή εντελώς αποκλεισμένοι στο σπίτι.

Ένα άλλο κοινό πρόβλημα στον ηλικιωμένο πληθυσμό της Ευρώπης είναι η κακή διατροφή. Πάνω από 20 εκατομμύρια ηλικιωμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε κίνδυνο «υποσιτισμού». Πολλές ιατρικές καταστάσεις μαζί με την σταδιακή μείωση των φυσικών ικανοτήτων μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τις επιλογές των τροφίμων και το μαγείρεμα μας καθώς γερνάμε, βάζοντας τους ηλικιωμένους σε σημαντικό κίνδυνο υποσιτισμού. Η ενεργή διατήρηση της υγιεινής διατροφής είναι ως εκ τούτου ακόμη πιο σημαντικό για τους ηλικιωμένους. Μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων παθήσεων, ή μπορεί να μας βοηθήσει να τις διαχειριστούμε καλύτερα.