4η Συνάντηση Εταίρων 09.-11.05.2017 στη Σόφια της Βουλγαρίας

10.07.2017

Η τέταρτη συνάντηση των εταίρων του έργου WHOLE πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2017 στη Βουλγαρία. Η συνάντηση χωρίστηκε σε ένα τμήμα εκπαίδευσης και ένα τμήμα συνεδρίασης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι εταίροι προετοιμάστηκαν για τις πιλοτικές μελέτες που θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο του 2017 και δοκίμασαν τη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης με τα περιεχόμενα της σωματικής άσκησης και της διατροφής. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι εταίροι συζήτησαν την πρόοδο του έργου και τα υπόλοιπα καθήκοντα για το δεύτερο μισό του έργου.