καλώς ήρθατε

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου WHOLE «Ευεξία και υγιείς επιλογές για τους ηλικιωμένους και τους φροντιστές τους», ένα έργο που έχει ως στόχο να βελτιώσει την υγεία και την ευημερία αμφότερων των αποδεκτών φροντίδας και των φροντιστών τους.

Το να είμαστε σωματικά δραστήριοι και να τρώμε υγιεινά μπορεί να έχει θετική επίδραση στην υγεία και την ευεξία μας, σε οποιαδήποτε ηλικία. Τόσο ο φροντιστής όσο και ο αποδέκτης της φροντίδας μπορούν να επωφεληθούν από απλές αλλαγές στη καθημερινή τους ρουτίνα με την εισαγωγή της σωματικής δραστηριότητας και με υγιεινές επιλογές διατροφής. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να διαφοροποιήσουν τη καθημερινότητά τους και να βελτιώσουν την ποιότητα του χρόνου που περνούν μαζί. Με αυτό κατά νου, οι εταίροι του έργου WHOLE, το οποίο αποτελείται από εμπειρογνώμονες στον τομέα από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ιρλανδία και το Ισραήλ, συνασπίστηκαν για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για την εισαγωγή της σωματικής άσκησης και της υγιεινής διατροφής στην καθημερινή ρουτίνα των φροντιστών και των επωφελουμένων τους.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-learning platform και τη φυσική άσκηση physical activity και την υγιεινή διατροφή healthy nutrition ακολουθώντας τους συνδέσμους. Περισσότερη πληροφορία για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ here.

Μια επισκόπηση όλων των περιεχομένων αυτής της ιστοσελίδας και της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης βρίσκεται στο έγγραφο "Οδηγός Εκπαιδευτών".