Напредък

Въведение

В тези насоки ще намерите няколко описания за това как се оценява измерването на функционалните способности. Функционалните способности ви подпомагат при справянето с ежедневните дейности и осигуряването на самостоятелност. Тези оценки позволяват да измервате личния си напредък, като същевременно предоставят важна обратна връзка относно ефективността на програмата WHOLE. Напредъкът може да бъде измерен по два начина: Първо: можете да запазите настоящото си състояние и да нямате по-нататъшен регрес, което би било чудесен резултат след осемседмично обучение. На второ място: можете да постигнете подобрение в едно или повече отношения. Можете също да прилагате оценяването от време на време след пилотното проучване и да наблюдавате промените за по-дълъг период от време.

Избрахме набор от оценки, които могат да бъдат направени, като сте в седнало положение, както и някои оценки, които изискват ходене. Препоръчваме провеждането на оценяването в седнало положение, преди да започнете тренировъчните сесии по прогама WHOLE и още веднъж след провеждането на осемседмично обучението:

За тези, които могат да ходят, препоръчваме да извършат допълнително следните тестове:

Моля, записвайте във формуляра за отчитане на резултатите от тестовете, за да проследявате напредъка си. Може да намерите формуляра за отчитане на резултатите на последната страница на PDF-версията на този наръчник. Може да свалите наръчника от тук.

 

Модифициран тест за функционален обсег (в седнало положение)

Модифицираната версия на теста за функционален обсег изисква лицето, за което се оказват грижи, да е седнало в устойчиво положение.

Необходимо оборудване

Подготовка

Протичане на теста
Модифицираната версия на теста за функционален обсег се изпълнява както следва:

Инструкции към лицето, на което се оказват грижи:
 1. Наклонете се възможно най-много във всяка посока без въртене и докосване на стената
 2. Моля, останете седнали на стола, докато се накланяте странично и напред

 

Тест за функционален обсег (в изправено положение)

Този тест оценява стабилността на потребителя на грижи чрез измерване на максималното разстояние, което индивидът може да достигне напред, като стои в неподвижно положение.Необходимо оборудване

Подготовка

Провеждане на теста

Инструкции към потребителя на грижи:
 1. „Протегнете напред ръката си свита в юмрук, колкото можете, без да правите крачка”.

 

Измерване на времето за ставане и ходене

„Времето за ставане и ходене” е средство за тестване на основни умения за мобилност, особено за немощни възрастни хора. То дава професионална преценка на мобилността, баланса на тялото и риска от падане.

Необходимо оборудване

Подготовка

Протичане на теста

Инструкции към потребителя на грижи: Когато кажа „старт”, искам:
 1. Да станеш от стола;
 2. Да извървиш разстоянието с нормалното си темпо;
 3. Да се обърнеш;
 4. Да се върнеш обратно до стола с нормалното си темпо;
 5. Да седнеш отново.

 

Тест за ходене на 10 метра

Необходимо оборудване

ПодготовкаПротичане на теста

Инструкции към потребителя на грижи:
 1. Нормална удобна скорост: "Ще кажа „готови, старт”. След „старт” ще вървиш с нормална, удобна за теб скорост, докато не кажа „стоп”.

 

Тест за протягане на ръцете зад гърба

Тестът за протягане на ръцете зад гърба отчита колко могат да се приближатат ръцете една до друга зад гърба.


Необходимо оборудване

Подготовка

Протичане на теста

Инструкции към потребителя на грижи:
 1. Моля, протегнете една ръка над главата, а след това надолу по гърба с дланта към тялото си.
 2. Поставете другата ръка зад гърба с дланта навън и я протегнете по гърба колкото е възможно.

 

Формуляр за документиране на резултатите от теста

тук, за да свалите документа.