Разкрачено положение, стол за опора, необходимост от подкрепа

 

Сваляне на PDF версия

Упражнение № 1

Разкрачено положение с единия крак напред: наведете главата напред и назад. Завъртете настрани. Сменете краката.


Упражнение № 2

Разкрачено положение с единия крак напред: Пренесете тежестта напред и назад. Сменете краката.


Упражнение № 3

Разкрачено положение с единия крак напред: вдигнете ръцете встрани. Задръжте известно време. Сменете краката.


Упражнение № 4

Разкрачено положение с единия крак напред: вдигнете ръцете напред. Задръжте известно време. Сменете краката.


Упражнение № 5

Разкрачено положение с единия крак напред: вдигнете ръцете нагоре. Задръжте известно време. Сменете краката.

Упражнение № 6

Разкрачено положение с единия крак напред : Застанете на пръсти за известно време. Сменете краката.


Упражнение № 7

Разкрачено положение с единия крак напред : затворете очи. Сменете краката.


Упражнение № 8

Разкрачено положение с единия крак напред: хвърлете топката на приятел и я хванете. Сменете краката.


Упражнение № 9

Разкрачено положение с единия крак напред: хвърлете топката нагоре и я хванете. Сменете краката.


Упражнение № 10

Разкрачено положение с единия крак напред: Назовете 8 големи града в света. Сменете краката.