Изправено положение, крак върху топката, стол за упора, необходимо второ лице за подкрепа

 

Сваляне на PDF версия

Упражнение № 1

Крак върху топката: наклонете глава напред, после назад. Завъртете на едната, после на другата страна. Разменете крака.


Упражнение № 2

Крак върху топката: Повдигнете ръце встрани. Задръжте за малко. Разменете краката.


Упражнение № 3

Крак върху топката: протегнете ръце напред. Задръжте за малко. Разменете краката.


Упражнение № 4

Крак върху топката: вдигнете ръце нагоре. Задръжте за малко. Разменете краката.


Упражнение № 5

Крак върху топката: търкаляйте топката в цяло стъпало в различни посоки. Разменете краката.

Упражнение № 6

Крак върху топката: затворете очи. Останете за малко така. Разменете краката.


Упражнение № 7

Крак върху топката: подхвърлете топката на човека срещу вас и я хванете обратно. Разменете краката.


Упражнение № 8

Крак върху топката: хвърлете топката на човека срещу вас, хванете я обратно. Разменете краката.


Упражнение № 9

Крак върху топката: избройте 8 мъжки имена. Разменете краката.


Упражнение № 10

Крак върху топката: притиснете с длани другата топка. Разменете краката.