Изправено положение, диск, стол за опора,необходимост от подкрепа

 

Сваляне на PDF версия

Упражнение № 1

Стъпете върху диска, повдигнете другия крак. Разменете краката.


Упражнение № 2

Стъпете напред върху диска, задръжте другия крак вдигнат. Разменете краката.


Упражнение № 3

На един крак: Пристъпете напред, отстъпете с другия крак назад. Разменете краката.


Упражнение № 4

Поставете диска встрани и стъпете върху него с единия крак, оставете другия крак повдигнат. Разменете краката.


Упражнение № 5

Поставете диска встрани и стъпете върху него с единия крак. Направете го още веднъж в същата посока. Направете го в другата посока.

Упражнение № 6

Застанете върху диска. Тъпчете леко върху него


Упражнение № 7

Застанете върху диска. Тъпчете леко върху него и движете ръце.


Упражнение № 8

Застанете върху диска. Тъпчете леко върху него, размахвайте ръце нагоре надолу.


Упражнение № 9

Застанете върху диска, краката леко разтворени: наведете глава напред и назад. Завъртете на едната, после на другата страна.


Упражнение № 10

Застанете върху диска, краката леко разтворени : протегнете ръце напред. Задръжте за малко.


Упражнение № 11

Застанете върху диска, краката леко разтворени : повдигнете едната ръка нагоре. Задръжте за известно време. Разменете ръцете.


Упражнение № 12

Застанете върху диска, краката леко разтворени: вдигнете ръце нагоре. Останете така за малко.


Упражнение № 13

Застанете върху диска, краката леко разтворени: хвърлете топката на приятел срещу вас, хванете я обратно.


Упражнение № 14

Застанете върху диска, краката леко разтворени: подхвърлете топката нагоре, хванете я отново.