Анализ на нуждите

28.10.2016

Работен пакет 1 - Нужда от въвеждане на здравословен избор за хора в напреднала възраст и техните болногледачи: гледна точка на заинтересованите, е приключен