Седнало положение, стик, необходимост от подкрепа

 

Сваляне на PDF версия

Упражнение № 1

Лявата ръка е на бедрото, дясната ръка е отпусната: наклонете се надясно. После на другата страна.


Упражнение № 2

Лявата ръка вурху лявото коляно, дясната ръка е вдигната: извийте тялото назад надясно. После наляво.


Упражнение № 3

Лявата ръка е на бедрото, протегнете дясната ръка вдясно колкото е възможно. Сменете ръцете.


Упражнение № 4

Ръцете напред: протегнете ги напред колкото е възможно.


Упражнение № 5

Търкаляйте тояжката от петите до пръстите на краката.

Упражнение № 6

Повдигнете коляното. Задръжте за няколко секунди. После другото коляно.


Упражнение № 7

Повдигнете коляното нагоре, разворете встрани, поставете го на пода. Вдигнете го отново и го върнете обратно. Другата страна.


Упражнение № 8

Повдигнете коляното нагоре и противоположната ръка напред. Сменете страните.


Упражнение № 9

Повдигнете коляното и противоположната ръка нагоре. Сменете страните.


Упражнение № 10

Станете с ръце, вдигнати напред.