Седнало положение, крак върху топката, необходимост от подкрепа

 

Сваляне на PDF версия

Упражнение № 1

Кракът е върху топката: Наклонете главата напред и назад, завъртете настрани. Сменете крака.


Упражнение № 2

Кракът е върху топката: ръката е протегната встрани: протегнете колкото е възможно. На друга страна. Сменете крака.


Упражнение № 3

Кракът е върху топката: ръцете са изпънати напред: протегнете колкото е възможно. Сменете крака.


Упражнение № 4

Кракът е върху топката: Вдигнете коляното на другия крак. Задръжте за няколко секунди. Сменете крака.


Упражнение № 5

Кракът е върху топката: вдигнете ръце. Задръжте за няколко секунди. Сменете крака.

Упражнение № 6

Кракът е върху топката, повдигнете другото коляно нагоре: вдигнете ръцете. Задръжте за няколко секунди. Сменете крака.


Упражнение № 7

Кракът е върху топката: Хвърлете топката на приятел и я хванете обратно. Сменете крака.


Упражнение № 8

Кракът е върху топката: Хвърлете топката нагоре и я хванете обратно. Сменете крака.


Упражнение № 9

Кракът е върху топката: Стиснете топката между дланите. Сменете крака.


Упражнение № 10

Кракът е върху топката: Затворете очи. Сменете крака.


Упражнение № 11

Кракът е върху топката. Назовете имената на зеленчуци. Сменете крака. Назовете плодове.