Насоки за безопасност

Физическата активност в напреднала възраст носи много ползи за вашето лично здраве и благополучие. За да са физическите упражнения приятни и безопасни, моля, помислете по следните съвети за безопасност за вас и хората, за които се грижите:

 

Моля, уверете се, че вие и човекът,  за когото се грижите...

 

Моля, уверете се, че мястото, където ще правите упражненията...

 

Следните общи съвети ще ви подпомогнат при безопасното изпълнение на упражненията: