Резултати

Резултат Материал Език
РП 1 Нужда от въвеждане на здравословен избор за хора в напреднала възраст и техните болногледачи: гледна точка на заинтересованите 01. A1 Методологичен план Английски
01. A2 Преглед на литературата
01. A3 Анализ на потребностите на възрастните хора от участие в курс за физическа активност и съвети за здравословно хранене
01. A4 Анализ на потребностите на болногледачите за курса за физическа активност и съвети за здравословно хранене
01. A5 Анализ на потребностите – краен резултат
РП 2 Здравословен избор при гериатричните грижи и подходящи възможности за обучение 02. A1 Разработване на физически упражнения за прилагане в домашни условия Английски, немски, български, гръцки, иврит
02. A2 Разработване на съвети за здравословно хранене
02. A3 Разработване на ръководство на обучители
РП 3 Разработване на платформата 03. A1 Техническо интегриране на платформата Английски, немски, български, гръцки, иврит
03. A2 Дигитализация на образователните и обучителни материали
РП 4 Пилотно тестване и валидиране: осъществимост, приемане, придържане към резултатите. 04. A1 Пилотен тест на модулите за физическа активност и здравословно хранене Английски
04. A2 Валидиране и тестване на електронната платформа на WHOLE
04. A3 Обобщаващ доклад за резултатите от тестовете
РП 5 Маркетингово и бизнес проучване: как да достигнем пазара, финансов модел   Английски
Дисеминация Листовка Английски, немски, български, гръцки, иврит