Стартиране на проекта

01.09.2015

Проект WHOLE (2015-1-DE02-KA204-002418) стартира официално на 1. септември 2015. Проектът е с продължителност 36 месеца до август 2018.Той е финансиран по програма Еразмус+ на ЕС.