За проекта

Очакваното въздействие върху формалните / неформалните болногледачи се изразява в:

 

Въздействието върху хората, зависещи от грижите на болногледачи, се изразява в: