За проекта

Основната цел на проект WHOLE е да насърчава активно и здравословно остаряване чрез физическа активност и здравословно хранене за хора в напреднала възраст и хора с тежки заболявания, приковани у дома (т.е. хора, които ползват грижи) с помощта на персонализирани услуги в домашни условия, предоставяни им от формални и неформални болногледачи. Същевременно проектът подчертава ефектите на физическа активност и здравословно хранене върху благосъстоянието и облекчаване работата наформалните и неформални болногледачи. Конкретна цел на WHOLE е разработването на електронна платформа за обучение за физическа активност и здравословно хранене у дома, за обучение на формални и неформални болногледачи, като неразделна част от услугите за домашни грижи. Освен това, WHOLE има за цел да помогне при цялостното предотвратяване на функционалния спад и зависимост сред по-възрастните хора.