6-та партньорска среща 12.-13.06.2018 г. в Щутгарт, Германия

11.07.2018

Шестата и последна партньорска среща на WHOLE се проведе в Германия. Партньорите споделиха своя опит от втория кръг пилотни проучвания (IO 4 - пилотно и валидиращо проучване), както и от дисеминационните събития, организирани в техните страни. Освен това те се възползваха от възможността да обсъдят устойчивото използване на резултатите от проекта. Не на последно място, партньорите оцениха качеството на проекта в рамките на вътрешната оценка и подготвиха заедно финализирането на проекта.