Четвърта партньорска среща по проекта : 09. - 11.05.2017 г. в София, България.

10.07.2017

Четвъртата партньорска среща по проект WHOLE се проведе през май 2017 г. в България. Срещата беше разделена на две части - обучение на обучители и заседание на представителите от партньорските организации. По време на обучението участниците се подготвиха за пилотните обучения, които ще се проведат през есента на 2017 г. и тестваха платформата за онлайн обучение и модулите за физическа активност и хранене. По време на срещата партньорите обсъдиха напредъка по проекта и задачите за оставащото време.