3-та Партньорска среща 04.-05.10.2016 в Линц, Австрия

04.10.2016

На 4 и 5 октомври 2016 г. в Линц, Австрия, се проведе третата среща по проект WHOLE. Бяха финализирани резултатите от Работен пакет 1 (Анализ на нуждите). Партньорите тестваха първите резултати от съдържанието в рамките на Работен пакет 2 , като използваха разработените упражнения за физическа активност от Wingate Institute.