2-ра Партньорска среща 26.-27.04.2016 в Голуей, Ирландия

26.04.2016

Втората проектна среща се състоя в Ирландия. Партньорите  по проекта дискутираха дейностите до настоящия момент и планираха бъдещите си задачи. Бяха представени версиите на Работни пакети 1 (Анализ на нуждите) и 2 (Разработване на съдържанието).