Kultur - Bibliographie


Hier finden Sie eine ausführliche Literaturdatenbank zum Thema Niederlande. Durch folgende Angaben können Sie die angezeigte Auswahl anpassen (&& = UND, || = ODER, % = Wildcard):

Auswahl eingrenzen
deutsch    niederländisch    englisch    französisch 


alle a b c d e f g h i j k l m n o p q  r  s t u v w x y z 

  Treffer: 42, Seite: 1/2

 • Raad voor Cultuur: Cyberpolis: de elektronische toegang tot overheidsinformatie, Den Haag 2001.

 • Raad voor Cultuur: De rol van de bibliotheek bij het beheersen van de informatievloed, Den Haag 2000.

 • Raad voor de Kunst: Advies dansbestel. Ruimte voor de dans, Dokument vom 24. Juni 1986, Den Haag 1986.

 • Raad voor de Kunst: De opera in Nederland, Den Haag 1961.

 • Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling: Medialogicirca. Over het krachtenveld tussen burgers, media en politiek, Den Haag 2003.

 • Ramakers, R.: Tussen kunstnijverheid en industriële vormgeving: de Nederlandse Bond voor Kunst in Industrie, Utrecht 1985.

 • Ranshuysen, L.: Handleiding publieksonderzoek voor podia en musea, Amsterdam 1999.

 • Rath, J.: Das strenge Gesicht von Frau Antje. Die andere Seite des niederländischen Modells für die Integration ethnischer Minderheiten, in: Neue Praxis, Jg. 26 (1997), S. 479–494.

 • Rath, J./Penninx, R./Groenendijk, K.: Western Europe and its Islam, Leiden 2001.

 • Raupp, Hans-Joachim (Hrsg.): Landschaften und Seestücke. Niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts der SØR Rusche-Sammlung, Münster 2001.

 • Reede, R. de: Niederländische Flötisten und Flötisten in den Niederlanden 1700–1900. Teil 1, in: Tibia Nr. 1, Jg. 24 (1999), S. 345–355.

 • Reede, R. de: Niederländische Flötisten und Flötisten in den Niederlanden 1700–1900. Teil 2, in: Tibia Nr. 2, Jg. 24 (1999), S. 433–443.

 • Regiegroep Creatieve Industrie: Waarde van Creatie. Innovatieprogramma Creatieve Industrie, o.O. 2010, Onlineversion.

 • Rehorst, C./Jansen, E.: Nederlandse en Duitse architectuur. Contacten en parallellen, in: Dittrich, K. (Hrsg.): Berlijn – Amsterdam 1920-1940. Wisselwerkingen, Amsterdam 1982, S. 348–363.

 • Reijen, P. van: Die Musik Händels in den Niederlanden des 19. Jahrhunderts. Rezeptionsgeschichtliche Aspekte, in: Händel Jahrbuch, Nr. 53, Halle an der Saale 2007, S. 223–242.

 • Renckstorf, K.: Vormen of spiegelen de media beelden. Bijvoorbeeld het beeld van Duitsland en de Duitsers, in: Renckstorf, K./Jansen, J. (Hrsg.): Erger dan Duitsers ... Het beeld van Duitsers en Duitsland in de Nederlandse media, Nimwegen 1989, S. 17–30.

 • Renckstorf, K./Lange, O.: Niederländer über Deutsche. Eine empirische Studie zur Exploration des Bildes der Niederländer von Deutschen, Nimwegen 1990.

 • Rengers, M.: Economic Lives of Artists. Studies into careers and the labour market in the cultural sector, Utrecht 2002.

 • Rethel-Heesters, Simone/Ross, Beatrix: Johannes Heesters, Ein Mensch und ein Jahrhundert, Berlin 2006.

 • Rickers, F. (Hrsg.): Interreligiöses Lernen in den Niederlanden. ein Beitrag zur vergleichenden Religionspädagogik, Berlin 2001.

 • Ridderbos, Bernhard: Objecten en vragen, in: Ridderbos, Bernhard/Veen, Henk van (Hrsg.): Om iets te weten van de oude meesters. De Vlaamse Primitieven – herontdekking, waardering en onderzoek, Heerlen 1995, S. 111–114.

 • Ridderbos, H.N.B.: De melancholie van de kunstenaar. Hugo van der Goes en de noordnederlandse schilderkunst, Den Haag 1991.

 • Rieter, Olivier: Nostalgie, Met een roze bril omgaan met het verleden, Utrecht 2010.

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg: Cultuurhistorische kwaliteit in de ruimtelijke orde. Het Rijksmonumentenbeleid in de jaren negentig, Zeist 1991.

 • Rijksprentenkabinet Amsterdam (Hrsg.): ’s Levens felheid. De Meester van het Amsterdamse Kabinet of de Hausbuch-meester (ca. 1470-1500), Ausstellungskatalog, Amsterdam 1985.


1 2 weiter >>
Impressum | Datenschutzhinweis | © 2018 NiederlandeNet
NiederlandeNet
Alter Steinweg 6/7
· 48143 Münster
Tel: +49 251 83-28516 · Fax: +49 251 83-28520
E-Mail: