© 2001 - Kultbild
Design - J.Clasen
 

 

 

 


 
 

KONTAKT 
 
 
Postanschrift: Forschungsgruppe "Kulturgeschichte und Theologie 
des Bildes im Christentum"
Hüfferstr. 27 
48149 Münster
 
Telefon: +49 - (0)251 -  83 31973 (Lentes)
                       83 32657 (Henkel)
                       83 30045 (Ganz)
 
Fax: +49 - (0)251 -  83 30038
e-mail: kultbild at uni-muenster dot de