Jayaraman, A., Avgush, K., Kulam, R., Soni, A., Khan, A., Kerdjoudj, M. and Jayaraman, S. (2020) “Treatment of autoimmune encephalomyelitis with a histone deacetylase inhibitor: Analyzing the role of immune-response genes”, Free Neuropathology, 1, p. 19. doi: 10.17879/freeneuropathology-2020-2819.