[1]
German Society of Neuropathology and Neuroanatomy (DGNN) 2022. 66th Annual Meeting of the German Society of Neuropathology and Neuroanatomy (DGNN) - Meeting Abstracts, November 1–5, 2022. Free Neuropathology. 3, (Aug. 2022), 20. DOI:https://doi.org/10.17879/freeneuropathology-2022-4366.