Forschungszentren

Batterieforschungszentrum MEET
Batterieforschungszentrum MEET
Corrensstr. 46
D-48149 Münster
Tel: +49 251 83-36031
Fax: +49 251 83-36032
meet.info@uni-muenster.de
Zentrum für Nanotechnologie (CeNTech)
Zentrum für Nanotechnologie (CeNTech)
Heisenbergstr. 11
D-48149 Münster
Tel: +49 251 53406-100
Fax: +49 251 53406-102
Soft Nanoscience (SoN)
© SON
Soft Nanoscience (SoN)
Busso-Peus-Straße 10 (geplant)
D-48149 Münster
Center for Nonlinear Science (CeNoS)
Center for Nonlinear Science (CeNoS)
Corrensstr. 2
D-48149 Münster
Tel: 0251 - 83 33515
Fax: 0251 - 83 33513
cenos@uni-muenster.de
Center for Multiscale Theory and Computation (CMTC)
Center for Multiscale Theory and Computation (CMTC)
Corrensstraße 40
D-48149 Münster
Tel: 0251 - 83 33241
Fax: 0251 - 83 36515
cmtc@uni-muenster.de
FOKUS-Initiative
FOKUS-Initiative
D-48149 Münster